Currency: EUR

Compliance verklaring

Scroll Down To Discover

Renaissance Realty hecht belang aan deugdelijk bestuur en een goed evenwicht tussen controlefuncties door te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, toezichtnormen, intern beleid en procedures, en integriteits- en ethische normen.

Het is van groot belang dat de diensten die wij aanbieden, niet alleen de belangen van onze cliënten behartigen maar ook dat deze diensten in overeenstemming zijn met nationale en eventuele internationale wet- en regelgeving en relevante standaarden.

De uitvoering van onze werkzaamheden dienen efficiënt en effectief te geschieden en te voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor ons is Compliance een onmisbare schakel in het geheel en vooral bijdraagt in het volbrengen van onze missie en alle kernwaarden waarvoor de organisatie staat.

Renaissance Realty is om die reden, een van de eerste makelaarskantoren die compliance proof werkt en de internationale regelgeving met betrekking tot de Wet MOT(Meldingsplicht Ongebruikelijke Transacties) en de WID (Wet Identificatie Dienstverleners) naleeft.

Ons kantoor heeft in het kader van de NRA(Nationale Risico Analyse)ook deelgenomen aan de werkgroep van het PMT(Project Management Team) voor de sector vastgoed.

Conform de Wet MOT zijn wij als bedrijf, verplicht elke ongebruikelijke transactie te melden. Ook zijn wij verplicht nauwkeurig na te gaan met welke partijen wij zaken doen.

Suriname is in 2002 lid geworden van de CFATF, de Caribische tak van de Financial Action Task Force. Internationale verdragen en regels hebben ervoor gezorgd dat diverse landen dienen te voldoen aan een 40-tal vereisten, indien zij niet op de ‘”zwarte lijst” wensen te belanden.

De doelen van de Wet MOT zijn:

  • Bescherming financieel stelsel
  • Bestrijding van witwassen
  • Bestrijding financiering van terrorisme

Renaissance Realty zal steeds een risicobeoordeling voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie of transactie uitvoeren.