Currency: EUR

Logo uitleg

Scroll Down To Discover

Renaissance Spiegel:
Zelfreflectie om stil te staan bij onze werkwijze, keuzes, de inzet van onze vaardigheden en competenties en op welke wijze deze door de klant wordt ervaren, met het oog op een continue groei van de organisatie.
Wij evalueren ons persoonlijk functioneren waarbij wij nagaan hoe wij onze identiteit een extra dimensie kunnen geven, onze motivatie bij de uitoefening van ons vak kunen vergroten en het realiseren van de gestelde doelen in het kader van persoonlijkheidsontwikkeling.
Door na te gaan wat de effectiviteit van de toegepaste methoden is, leggen wij de focus op ons beroepsmatig handelen. Ook kijken wij naar de context van ons functioneren door na te gaan wat het effect op onze omgeving en de maatschappij is en in welke mate wij daar verantwoordelijkheid voor opeisen.

Het Griekse symbool delta(driehoek)
Staat voor verandering. Wij willen met onze innovatieve en persoonlijke werkwijze een positieve bijdrage leveren en een verandering brengen binnen de Surinaamse makelaardij.

Definitie van het woord Renaissance:
Dit staat letterlijk voor wedergeboorte, een periode binnen de Europese cultuurgeschiedenis die volgde na een periode van (moreel) verval.
Ook wij ervaren de afgelopen en huidige marktsituatie als een periode van verval binnen de makelaardij. De markt wordt overspoeld door mensen op zoek naar El Dorado en zien dit mooie vak letterlijk als een goudmijn, zonder er kaas van te hebben gegeten.

Er is nu een nieuwe periode aangebroken, een Renaissance van de makelaardij, waar zoals het betaamt, het belang van de klant centraal staat!