Currency: EUR

Tips

Wat u moet weten
Scroll Down To Discover

De verkoper heeft een informatieplicht
Als u een huis koopt, moet dat wel normaal gebruikt kunnen worden. Zijn er (verborgen) gebreken, dan is het mogelijk dat u de woning niet normaal kunt gebruiken. Het is de plicht van de verkoper om u te informeren over de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op uw woonplezier.

Wat als de verkoper niet alle gebreken noemt?
Zijn het verborgen gebreken, dan is het de vraag of de verkoper ervan wist. Dat is niet altijd makkelijk om te achterhalen. Daarom is het goed om de verkoper eerst de kans te geven de schade te herstellen.

Ben ik verplicht zelf onderzoek te doen?
U heeft zelf een onderzoeksplicht. Ook wordt van u verwacht dat u overduidelijke gebreken zelf opmerkt en hierover afspraken maakt.

Wilt u zeker weten dat u niets over het hoofd ziet?
Wij zorgen dan voor een bouwtechnische keuring!

Moet ik nog wat regelen als ik een huis met mijn partner koop?
Bij einde relatie: Als u een huis koopt met uw partner, is het verstandig om daarover afspraken te maken in een samenlevingscontract of in partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld over hoe de inboedel wordt verdeeld als u uit elkaar gaat. Wie welk deel van de hypotheek betaalt. Of hoeveel vermogen u zelf had ingelegd toen u samen de woning kocht.

Bij overlijden: Volgens de wet gaat de woning bij overlijden automatisch naar de overblijvende partner. Maar dit automatisme geldt alleen voor gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap. Gaat u ‘gewoon’ samenwonen, dan moet u daarom in een samenlevingscontract of testament laten opnemen dat de woning naar de overblijvende partner gaat.

Bent u alleenstaand, dan gaat de woning naar uw wettelijke erfgenamen.

Wilt u zelf bepalen wie uw woning erft, dan kunt u beter een testament laten opmaken.

U kunt het samenlevingscontract, de partnerschaps- of
huwelijkse voorwaarden of een testament tegelijk met de overdracht regelen.